Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 300 108 900 94 500 82 100 82 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 88 500 79 700 63 500 55 400 58 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 949 600 1 063 100 1 051 700 772 500 749 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,18 0,15 0,18 0,19

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 300K + $88 500K) ÷ $949 600K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Pentair plc
PNR
0,27
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
0,99