Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 118 800 135 100 102 300 94 500 173 200 95 900 95 000 82 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 90 100 96 300 86 000 63 500 55 500 60 400 64 300 55 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 100 500 1 056 100 1 014 400 1 051 700 1 016 000 931 100 823 900 772 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,22 0,19 0,15 0,23 0,17 0,19 0,18

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($118 800K + $90 100K) ÷ $1 100 500K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Pentair plc
PNR
0,19
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
0,68