Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 600 119 200 108 900 118 800 135 100 102 300 94 500 173 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 89 500 93 600 79 700 90 100 96 300 86 000 63 500 55 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 060 600 1 001 600 1 063 100 1 100 500 1 056 100 1 014 400 1 051 700 1 016 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,21 0,18 0,19 0,22 0,19 0,15 0,23

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 600K + $89 500K) ÷ $1 060 600K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Pentair plc
PNR
0,22
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
0,81