Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 94 500 82 100 82 500 74 300 113 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 500 55 400 58 100 52 900 101 500
Należności w tys. USD 583 100 417 600 543 900 524 700 953 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 051 700 772 500 749 000 818 700 1 199 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 0,72 0,91 0,80 0,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($94 500K + $63 500K + $583 100K) ÷ $1 051 700K
= 0,70


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Pentair plc
PNR
0,70
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
1,20