Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 108 900 94 500 82 100 82 500 74 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 700 63 500 55 400 58 100 52 900
Należności w tys. USD 579 900 583 100 417 600 543 900 524 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 063 100 1 051 700 772 500 749 000 818 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,72 0,70 0,72 0,91 0,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($108 900K + $79 700K + $579 900K) ÷ $1 063 100K
= 0,72


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Pentair plc
PNR
0,72
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
1,52