Polaris Inc (PII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 318 900 314 200 375 400 1 018 400 316 500 288 800 432 400 634 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 158 300 174 400 146 700 321 000 114 300 109 100 123 200 134 100
Należności w tys. USD 428 200 301 000 253 300 489 000 243 300 220 600 237 600 261 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 212 700 2 340 200 2 250 900 4 460 200 1 844 800 1 822 100 1 856 900 1 889 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,34 0,34 0,41 0,37 0,34 0,43 0,55

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($318 900K + $158 300K + $428 200K) ÷ $2 212 700K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Polaris Inc
PII
0,41
Fox Factory Holding Corp
FOXF
1,97
Harley-Davidson, Inc.
HOG
0,19