Polaris Inc (PII)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 589 000 16 396 400 7 027 900 6 782 520 6 078 540 5 428 480
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 629 500 12 511 000 5 317 700 5 133 740 4 577 340 4 103 830
Zysk ze sprzedaży brutto 1 959 500 3 885 400 1 710 200 1 648 780 1 501 200 1 324 650
Koszty badań i rozwoju 366 700 673 400 295 600 292 935 259 682 238 299
Koszty ogólnego zarządu 836 700 1 901 600 903 500 953 037 841 536 803 001
Zysk operacyjny 756 100 1 310 400 511 100 397 677 370 730 276 591
Koszty odsetek netto 71 700 88 400 66 700 77 589 56 967 32 155
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 761 400 1 251 400 141 400 407 800 429 249 318 791
Podatek dochodowy 158 000 262 800 16 500 83 916 93 992 146 299
Udziały niekontrolujące 500 800 100 -76 0 0
Zysk (strata) netto 447 100 987 800 124 800 323 960 335 257 172 492