Polaris Inc (PII)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,50 3,80 4,52 4,58 4,72
Rotacja należności 23,64 33,53 26,92 30,43 26,03
Rotacja zobowiązań 7,82 7,84 6,80 11,40 13,22
Rotacja kapitału pracującego 19,56 24,93 22,09 68,53 21,08

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 104,39 95,97 80,83 79,71 77,31
Cykl należności dni 15,44 10,89 13,56 11,99 14,02
Cykl zobowiązań dni 46,67 46,53 53,69 32,01 27,61

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,43 8,40 7,91 7,54 7,21
Rotacja aktywów razem 1,65 1,62 1,52 1,53 1,47