Polaris Inc (PII)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 018 400 634 700 157 064 161 164 138 345
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 321 000 134 100 125 908 121 472 101 453
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 460 200 1 889 400 1 527 990 1 197 370 1 130 310
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,41 0,19 0,24 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 018 400K + $321 000K) ÷ $4 460 200K
= 0,30


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Polaris Inc
PII
0,30
Fox Factory Holding Corp
FOXF
1,32
Harley-Davidson, Inc.
HOG
0,18