PulteGroup Inc (PHM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 053 100 1 779 090 2 582 200 1 217 910 1 110 090
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 900 731 1 106 820 693 451 632 187 592 877
Należności w tys. USD 261 074 299 714 270 044 250 432 347 396
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 531 360 3 575 890 2 688 290 2 349 140 2 327 130
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,89 1,32 0,89 0,88

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 053 100K + $900 731K + $261 074K) ÷ $3 531 360K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022