PulteGroup Inc (PHM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 229 000 13 926 900 11 036 100 10 213 000 10 188 300
Aktywa razem w tys. USD 14 796 500 13 352 600 12 205 500 10 715 600 10 173 000
Rotacja aktywów razem 1,10 1,04 0,90 0,95 1,00

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $16 229 000K ÷ $14 796 500K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022