PulteGroup Inc (PHM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 601 140 1 929 980 1 394 380 1 006 330 1 010 830 442 649
Amortyzacja 70 918 69 953 66 081 53 999 49 429 50 998
Zmiana stanu należności -38 640 29 670 19 612 -96 964 33 948 -122 993
Zmiana stanu zapasów 2 278 450 1 325 770 41 184 427 261 106 223 376 475
Zmiana stanu gotówki -725 984 -803 117 1 364 290 107 825 837 405 -426 199
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 668 466 1 004 020 1 784 340 1 077 540 1 449 740 663 077
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -112 661 -72 781 -58 354 -58 119 -59 039 -32 051
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -171 743 -124 132 -107 947 -226 229 -41 942 -50 242
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 235 740 -1 678 560 -295 616 -733 560 -580 270 -1 029 920