PulteGroup Inc (PHM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 16 229 000 13 926 900 11 036 100 10 213 000 10 188 300 8 573 250
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 394 500 10 144 500 8 257 930 7 815 570 7 814 920 6 714 890
Zysk ze sprzedaży brutto 4 834 500 3 782 420 2 778 150 2 397 390 2 373 410 1 858 360
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 381 220 1 208 700 1 011 440 1 044 340 1 012 020 891 581
Zysk operacyjny 3 442 160 2 557 220 1 747 020 1 338 850 1 347 590 950 994
Koszty odsetek netto -1 687 -1 451 -2 589 -16 155 -6 975 -2 034
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 439 560 2 509 840 1 728 690 1 339 580 1 347 540 938 828
Podatek dochodowy 822 241 563 525 321 855 322 876 325 517 491 607
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 601 140 1 929 980 1 394 380 1 006 330 1 010 830 442 649