PulteGroup Inc (PHM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,01 1,12 1,07 1,02 1,08
Rotacja należności 62,16 46,47 40,87 40,78 29,33
Rotacja zobowiązań 20,13 16,33 16,15 20,35 22,20
Rotacja kapitału pracującego 1,62 1,61 1,29 1,37 1,46

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 362,81 325,53 341,30 358,70 338,77
Cykl należności dni 5,87 7,85 8,93 8,95 12,45
Cykl zobowiązań dni 18,13 22,35 22,60 17,94 16,44

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 81,04 93,37 83,77 91,42 109,63
Rotacja aktywów razem 1,10 1,04 0,90 0,95 1,00