Performance Food Group Company (PFGC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 600 11 100 420 700 14 700 7 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 240 400 100 300 68 700 71 700 78 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 633 000 2 527 200 2 618 700 1 699 300 1 470 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,04 0,19 0,05 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 600K + $240 400K) ÷ $3 633 000K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Performance Food Group Company
PFGC
0,07
SpartanNash Co
SPTN
0,13
United Natural Foods Inc.
UNFI
0,09