Performance Food Group Company (PFGC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 022 000 3 580 400 3 453 900 2 670 600 2 203 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 633 000 2 527 200 2 618 700 1 699 300 1 470 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,66 1,42 1,32 1,57 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 022 000K ÷ $3 633 000K
= 1,66


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Performance Food Group Company
PFGC
1,66
SpartanNash Co
SPTN
1,51
United Natural Foods Inc.
UNFI
1,57