Performance Food Group Company (PFGC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 13,31 14,61 14,34 12,70 14,57
Rotacja należności 21,74 18,65 17,73 16,09 16,54
Rotacja zobowiązań 13,82 15,24 15,75
Rotacja kapitału pracującego 21,30 28,86 30,04 20,33 24,02

Średnia liczba dni

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 27,42 24,98 25,45 28,74 25,05
Cykl należności dni 16,79 19,57 20,59 22,69 22,07
Cykl zobowiązań dni 26,42 23,95 23,17

Długoterminowe

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 23,84 19,12 16,96 20,77 22,15
Rotacja aktywów razem 4,11 3,87 3,25 4,24 4,40