Performance Food Group Company (PFGC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży 50 894 100 30 398 900 25 086 300 19 743 500 17 619 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 45 637 700 26 873 700 22 217 100 17 230 500 15 327 100
Zysk ze sprzedaży brutto 5 256 400 3 525 200 2 869 200 2 513 000 2 292 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 327 400 200 700 -99 000 283 300 253 500
Koszty odsetek netto 182 900 152 400 116 900 65 400 60 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 100 54 700 -222 200 218 300 193 600
Podatek dochodowy 54 600 14 000 -108 100 51 500 -5 100
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 112 500 40 700 -114 100 166 800 198 700