Mondelez International Inc. (MDLZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 923 000 7 092 000 3 619 000 1 291 000 1 100 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 880 000 1 800 000 759 000 866 000 906 000
Należności w tys. USD 3 907 000 6 376 000 2 954 000 2 927 000 3 006 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 731 000 28 016 000 15 159 000 15 322 000 16 737 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,40 0,54 0,48 0,33 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 923 000K + $880 000K + $3 907 000K) ÷ $16 731 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mondelez International Inc.
MDLZ
0,40
Simply Good Foods Co
SMPL
2,21