Mondelez International Inc. (MDLZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 810 000 1 923 000 3 546 000 3 619 000 1 291 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 766 000 880 000 900 000 759 000 866 000
Należności w tys. USD 4 512 000 3 907 000 3 188 000 2 954 000 2 927 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 013 000 16 731 000 14 008 000 15 159 000 15 322 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,40 0,54 0,48 0,33

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 810 000K + $1 766 000K + $4 512 000K) ÷ $19 013 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mondelez International Inc.
MDLZ
0,43
Simply Good Foods Co
SMPL
2,84