Mondelez International Inc. (MDLZ)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 6,45 6,10 6,10 6,01 6,19
Rotacja należności 9,01 9,00 8,84 8,63 7,34
Rotacja zobowiązań 2,60 2,60 2,65 2,69 2,77
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 56,59 59,88 59,83 60,70 58,95
Cykl należności dni 40,52 40,56 41,30 42,30 49,70
Cykl zobowiązań dni 140,64 140,46 137,55 135,69 131,53

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 3,32 2,94 2,96 3,06 2,98
Rotacja aktywów razem 0,43 0,39 0,40 0,41 0,41