Mondelez International Inc. (MDLZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 923 000 7 092 000 3 619 000 1 291 000 1 100 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 880 000 1 800 000 759 000 866 000 906 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 731 000 28 016 000 15 159 000 15 322 000 16 737 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,32 0,29 0,14 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 923 000K + $880 000K) ÷ $16 731 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Mondelez International Inc.
MDLZ
0,17
Simply Good Foods Co
SMPL
0,91