Mondelez International Inc. (MDLZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 810 000 1 923 000 3 546 000 3 619 000 1 291 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 766 000 880 000 900 000 759 000 866 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 013 000 16 731 000 14 008 000 15 159 000 15 322 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,17 0,32 0,29 0,14

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 810 000K + $1 766 000K) ÷ $19 013 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Mondelez International Inc.
MDLZ
0,19
Simply Good Foods Co
SMPL
1,22