Mattel, Inc. (MAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 274 534 536 631 731 362 148 508 384 743 615 238 762 181 452 167
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 273 170 267 666 293 299 274 262 186 965 187 186 172 070 157 929
Należności w tys. USD 989 194 862 236 1 072 680 1 437 900 784 084 680 642 1 033 970 1 326 130
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 488 190 1 544 710 1 598 250 1 686 840 1 122 390 1 082 570 1 355 380 1 658 420
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,08 1,31 1,10 1,21 1,37 1,45 1,17

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($274 534K + $273 170K + $989 194K) ÷ $1 488 190K
= 1,03