Mattel, Inc. (MAT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 441 220 5 434 690 5 457 740 4 583 660 4 504 570 4 514 810 4 881 950
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 857 500 2 953 340 2 831 080 2 340 070 2 523 790 2 716 130 3 061 120
Zysk ze sprzedaży brutto 2 583 720 2 481 350 2 626 660 2 243 590 1 980 780 1 798 680 1 820 830
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 022 060 1 805 840 1 897 100 1 862 710 1 941 540 2 033 030 2 163 650
Zysk operacyjny 561 659 675 515 729 562 380 885 39 240 -234 349 -342 823
Koszty odsetek netto 98 548 123 420 250 434 194 387 194 878 175 423 97 437
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 483 827 529 764 482 606 195 277 -158 288 -417 103 -504 987
Podatek dochodowy 269 475 135 851 -420 381 68 649 55 224 116 196 548 849
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 214 352 393 913 902 987 126 628 -213 512 -533 299 -1 053 840