Mattel, Inc. (MAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 761 235 731 362 762 181 630 028 594 481
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 213 515 293 299 172 070 186 083 239 747
Należności w tys. USD 860 221 1 072 680 1 033 970 936 359 970 083
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 187 750 1 598 250 1 355 380 1 276 910 1 260 030
Wskaźnik płynności szybkiej 1,54 1,31 1,45 1,37 1,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($761 235K + $213 515K + $860 221K) ÷ $1 187 750K
= 1,54


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mattel, Inc.
MAT
1,54
Hasbro, Inc.
HAS
1,06