Mattel, Inc. (MAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 731 362 762 181 630 028 594 481 1 079 220
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 293 299 172 070 186 083 239 747 303 053
Należności w tys. USD 1 072 680 1 033 970 936 359 970 083 1 128 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 598 250 1 355 380 1 276 910 1 260 030 1 623 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,31 1,45 1,37 1,43 1,55

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($731 362K + $293 299K + $1 072 680K) ÷ $1 598 250K
= 1,31


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mattel, Inc.
MAT
1,31
Hasbro, Inc.
HAS
1,29