Mattel, Inc. (MAT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,30 3,64 4,55 5,09 5,00
Rotacja należności 6,32 5,09 4,43 4,81 4,65
Rotacja zobowiązań 6,26 4,89 4,72 5,49 5,05
Rotacja kapitału pracującego 3,53 4,28 4,07 4,64 4,15

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 110,50 100,20 80,28 71,66 72,95
Cykl należności dni 57,77 71,74 82,34 75,87 78,43
Cykl zobowiązań dni 58,27 74,67 77,27 66,43 72,29

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 11,58 11,97 9,67 8,19 6,87
Rotacja aktywów razem 0,88 0,85 0,83 0,85 0,86