Mattel, Inc. (MAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 761 235 348 970 274 534 536 631 731 362 148 508 384 743 615 238
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 213 515 268 886 273 170 267 666 293 299 274 262 186 965 187 186
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 187 750 1 576 110 1 488 190 1 544 710 1 598 250 1 686 840 1 122 390 1 082 570
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,82 0,39 0,37 0,52 0,64 0,25 0,51 0,74

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($761 235K + $213 515K) ÷ $1 187 750K
= 0,82


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Mattel, Inc.
MAT
0,82
Hasbro, Inc.
HAS
0,54