Lumentum Holdings Inc (LITE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(1 paź 2022)
2022/Q4
(2 lip 2022)
2022/Q3
(2 kwi 2022)
2022/Q2
(1 sty 2022)
2022/Q1
(2 paź 2021)
2021/Q4
(3 lip 2021)
2021/Q3
(3 kwi 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 624 900 2 549 000 2 564 100 2 022 400 1 884 600 1 946 000 2 054 600 1 700 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 106 800 78 100 70 300 70 400 68 200 81 600 79 700 82 100
Należności w tys. USD 340 500 262 000 242 200 239 200 263 200 212 800 224 800 276 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 802 800 716 500 660 700 656 700 611 700 664 600 674 200 647 300
Wskaźnik płynności szybkiej 2,58 4,03 4,35 3,55 3,62 3,37 3,50 3,18

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 624 900K + $106 800K + $340 500K) ÷ $802 800K
= 2,58


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lumentum Holdings Inc
LITE
2,58
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,29
Iridium Communications Inc
IRDM
2,52