Lumentum Holdings Inc (LITE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 549 000 1 946 000 1 553 800 768 500 711 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 78 100 81 600 73 800 44 400 65 000
Należności w tys. USD 262 000 212 800 233 500 286 200 197 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 716 500 664 600 283 000 294 000 214 000
Wskaźnik płynności szybkiej 4,03 3,37 6,58 3,74 4,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 549 000K + $78 100K + $262 000K) ÷ $716 500K
= 4,03


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lumentum Holdings Inc
LITE
4,03
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,15
Iridium Communications Inc
IRDM
3,63