Lumentum Holdings Inc (LITE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 013 600 2 549 000 1 946 000 1 553 800 768 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 109 600 78 100 81 600 73 800 44 400
Należności w tys. USD 246 100 262 000 212 800 233 500 286 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 633 800 716 500 664 600 283 000 294 000
Wskaźnik płynności szybkiej 3,74 4,03 3,37 6,58 3,74

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 013 600K + $109 600K + $246 100K) ÷ $633 800K
= 3,74


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lumentum Holdings Inc
LITE
3,74
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,26
Iridium Communications Inc
IRDM
1,37