Lumentum Holdings Inc (LITE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 3,44 4,57 5,16 4,78 5,29
Rotacja należności 6,54 8,19 7,19 5,47 6,33
Rotacja zobowiązań 5,50 7,68 6,46 6,80 6,42
Rotacja kapitału pracującego 0,71 0,98 0,95 1,51 1,37

Średnia liczba dni

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 106,01 79,83 70,75 76,41 69,01
Cykl należności dni 55,84 44,57 50,77 66,74 57,66
Cykl zobowiązań dni 66,42 47,52 56,48 53,70 56,83

Długoterminowe

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,75 4,83 4,27 3,61 4,07
Rotacja aktywów razem 0,41 0,49 0,51 0,58 0,79