Lumentum Holdings Inc (LITE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Rotacja zapasów 2,73 3,44 4,57 5,16 4,78
Rotacja należności 7,18 6,54 8,19 7,19 5,47
Rotacja zobowiązań 6,57 5,50 7,68 6,46 6,80
Rotacja kapitału pracującego 0,82 0,71 0,98 0,95 1,51

Średnia liczba dni

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Cykl zapasów dni 133,93 106,01 79,83 70,75 76,41
Cykl należności dni 50,84 55,84 44,57 50,77 66,74
Cykl zobowiązań dni 55,52 66,42 47,52 56,48 53,70

Długoterminowe

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,61 4,75 4,83 4,27 3,61
Rotacja aktywów razem 0,38 0,41 0,49 0,51 0,58