Lennox International Inc (LII)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 600 47 500 61 100 48 200 62 700 40 000 36 500 44 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 68 600 77 500 73 900 94 100 91 000 115 300 119 700 99 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 741 900 1 526 400 1 595 700 931 700 967 700 859 400 827 100 1 100 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,08 0,08 0,15 0,16 0,18 0,19 0,13

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 600K + $68 600K) ÷ $1 741 900K
= 0,07


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Lennox International Inc
LII
0,07
AAON Inc.
AAON
0,19
Carrier Global Corp
CARR
0,68
Johnson Controls International plc
JCI
0,21