Lennox International Inc (LII)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 000 129 000 40 200 46 300 68 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 239 400 70 900 58 800 60 600 78 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 654 200 701 300 1 002 700 1 008 500 654 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,29 0,10 0,11 0,22

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 000K + $239 400K) ÷ $1 654 200K
= 0,19


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Lennox International Inc
LII
0,19
AAON Inc.
AAON
0,12
Carrier Global Corp
CARR
0,58
Johnson Controls International plc
JCI
0,26