Lennox International Inc (LII)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 61 100 36 500 129 000 40 200 46 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 73 900 119 700 70 900 58 800 60 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 595 700 827 100 701 300 1 002 700 1 008 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,08 0,19 0,29 0,10 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($61 100K + $73 900K) ÷ $1 595 700K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Lennox International Inc
LII
0,08
AAON Inc.
AAON
0,15
Carrier Global Corp
CARR
0,73
Johnson Controls International plc
JCI
0,29