Lennox International Inc (LII)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 497 100 928 000 356 300 408 700 359 000
Aktywa razem w tys. USD 2 567 600 4 343 800 2 032 500 2 034 900 1 817 200
ROA 19,36% 21,36% 17,53% 20,08% 19,76%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $497 100K ÷ $2 567 600K
= 19,36%


Analiza porównawcza

2022