Lennox International Inc (LII)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 590 100 497 100 464 000 356 300 408 700
Aktywa razem w tys. USD 2 798 300 2 567 600 2 171 900 2 032 500 2 034 900
ROA 21,09% 19,36% 21,36% 17,53% 20,08%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $590 100K ÷ $2 798 300K
= 21,09%


Analiza porównawcza

2023