Lennox International Inc (LII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 61 100 36 500 129 000 40 200 46 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 73 900 119 700 70 900 58 800 60 600
Należności w tys. USD 608 500 508 300 448 300 477 800 472 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 595 700 827 100 701 300 1 002 700 1 008 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,47 0,80 0,92 0,58 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($61 100K + $73 900K + $608 500K) ÷ $1 595 700K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lennox International Inc
LII
0,47
AAON Inc.
AAON
1,03
Carrier Global Corp
CARR
1,20
Johnson Controls International plc
JCI
0,78