Lennox International Inc (LII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 000 129 000 40 200 46 300 68 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 239 400 70 900 58 800 60 600 78 400
Należności w tys. USD 1 016 600 448 300 477 800 472 700 506 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 654 200 701 300 1 002 700 1 008 500 654 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,92 0,58 0,57 1,00

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 000K + $239 400K + $1 016 600K) ÷ $1 654 200K
= 0,80


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lennox International Inc
LII
0,80
AAON Inc.
AAON
1,00
Carrier Global Corp
CARR
0,95
Johnson Controls International plc
JCI
0,87