Johnson Controls International plc (JCI)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 32,98% 34,05% 33,21% 32,10%
Marża zysku operacyjnego 9,48% 11,83% 7,82% 6,05%
Marża zysku brutto 6,76% 11,04% 4,05% 4,41%
Marża zysku netto 6,06% 6,92% 2,83% 23,67%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Operacyjny ROA 5,69% 6,69% 4,28% 3,43%
ROA 3,63% 3,91% 1,55% 13,42%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,16% 12,21% 7,68% 6,20%
ROE 9,42% 9,32% 3,62% 28,71%