Johnson Controls International plc (JCI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 6,76 7,59 8,41 8,97
Rotacja należności 4,58 4,22 4,22 4,15
Rotacja zobowiązań 4,00 4,17 4,78 4,54
Rotacja kapitału pracującego 56,72 26,30 12,36 7,21

Średnia liczba dni

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 54,03 48,10 43,42 40,68
Cykl należności dni 79,75 86,56 86,58 87,87
Cykl zobowiązań dni 91,29 87,60 76,40 80,33

Długoterminowe

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,32 7,33 7,30 7,16
Rotacja aktywów razem 0,60 0,57 0,55 0,57