Johnson Controls International plc (JCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 031 000 1 336 000 1 951 000 2 805 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 229 000 992 000 1 035 000 1 906 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 239 000 9 098 000 8 248 000 9 070 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,26 0,36 0,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 031 000K + $1 229 000K) ÷ $11 239 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Johnson Controls International plc
JCI
0,29
AAON Inc.
AAON
0,15
Carrier Global Corp
CARR
0,73
Lennox International Inc
LII
0,08