J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 969 351 760 806 506 035 516 320 489 585
Aktywa razem w tys. USD 7 786 580 6 794 350 5 928 350 5 470 850 5 091 650
ROA 12,45% 11,20% 8,54% 9,44% 9,62%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $969 351K ÷ $7 786 580K
= 12,45%


Analiza porównawcza

2022