J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 927 355 549 313 302 35 000 7 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 260 410 209 554 194 759 183 033 147 195
Należności w tys. USD 1 858 840 1 723 230 1 310 250 1 242 160 1 326 210
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 568 230 1 729 600 1 084 800 1 035 770 1 352 350
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,32 1,68 1,41 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 927K + $260 410K + $1 858 840K) ÷ $1 568 230K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,38
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
1,41
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
1,76
XPO Inc
XPO
1,07