J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 53 344 51 927 355 549 313 302 35 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 299 502 260 410 209 554 194 759 183 033
Należności w tys. USD 1 689 880 1 858 840 1 723 230 1 310 250 1 242 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 779 420 1 568 230 1 729 600 1 084 800 1 035 770
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,38 1,32 1,68 1,41

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($53 344K + $299 502K + $1 689 880K) ÷ $1 779 420K
= 1,15


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,15
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
0,73
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
2,10
XPO Inc
XPO
1,00