J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 927 355 549 313 302 35 000 7 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 260 410 209 554 194 759 183 033 147 195
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 568 230 1 729 600 1 084 800 1 035 770 1 352 350
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,33 0,47 0,21 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 927K + $260 410K) ÷ $1 568 230K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
0,20
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
0,40
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
0,62
XPO Inc
XPO
0,44