Interdigital Inc (IDCC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 780 863 423 900 609 899 220 941 627 900 806 835 903 884 715
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 917 9 672 8 632 19 065 16 418 27 554 25 567 13 641
Należności w tys. USD 117 299 467 146 111 984 78 928 88 240 194 407 61 233 82 836
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 346 290 461 232 951 308 612 371 561 418 029 234 221 253 234
Wskaźnik płynności szybkiej 4,91 4,61 4,38 3,23 2,82 2,69 3,94 3,87

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 780K + $11 917K + $117 299K) ÷ $271 346K
= 4,91


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Interdigital Inc
IDCC
4,91
Digital Turbine Inc
APPS
1,07
Dine Brands Global Inc
DIN
0,94