Interdigital Inc (IDCC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 780 941 627 926 647 924 695 945 780
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 917 16 418 14 632 63 365 43 438
Należności w tys. USD 117 299 88 240 85 600 28 272 35 032
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 346 371 561 295 762 305 558 179 395
Wskaźnik płynności szybkiej 4,91 2,82 3,47 3,33 5,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 780K + $11 917K + $117 299K) ÷ $271 346K
= 4,91


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Interdigital Inc
IDCC
4,91
Digital Turbine Inc
APPS
1,20
Dine Brands Global Inc
DIN
0,94