Interdigital Inc (IDCC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 780 941 627 926 647 924 695 945 780
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 917 16 418 14 632 63 365 43 438
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 346 371 561 295 762 305 558 179 395
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,47 2,58 3,18 3,23 5,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 780K + $11 917K) ÷ $271 346K
= 4,47


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Interdigital Inc
IDCC
4,47
Digital Turbine Inc
APPS
0,40
Dine Brands Global Inc
DIN
0,68