Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 467 000 117 000 375 000 330 000 1 254 000 555 000 348 000 407 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 290 000 1 799 000 1 636 000 1 426 000 2 720 000 1 429 000 1 246 000 1 354 000
Należności w tys. USD 806 000 901 000 809 000 842 000 1 284 000 667 000 584 000 540 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 895 000 2 892 000 2 447 000 2 421 000 4 854 000 2 444 000 2 123 000 2 290 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,97 1,15 1,07 1,08 1,08 1,03 1,00

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($467 000K + $1 290 000K + $806 000K) ÷ $2 895 000K
= 0,89