Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 048 000 9 361 000 8 899 000 8 176 000 7 441 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 312 000 7 691 000 7 368 000 6 385 000 6 018 000
Zysk ze sprzedaży brutto 2 736 000 1 670 000 1 531 000 1 791 000 1 423 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 796 000 904 000 788 000 871 000 570 000
Zysk operacyjny 940 000 766 000 743 000 920 000 853 000
Koszty odsetek netto 178 000 114 000 70 000 58 000 94 000
Pozostałe przychody (koszty) 82 000 32 000 22 000 17 000 12 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 244 000 810 000 683 000 971 000 772 000
Podatek dochodowy 156 000 114 000 134 000 135 000 293 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 088 000 696 000 549 000 836 000 479 000