Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 430 000 467 000 627 000 512 000 75 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 620 000 1 290 000 1 360 000 1 094 000 1 013 000
Należności w tys. USD 644 000 806 000 642 000 568 000 466 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 032 000 2 895 000 2 427 000 2 226 000 1 890 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,89 1,08 0,98 0,82

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($430 000K + $1 620 000K + $644 000K) ÷ $3 032 000K
= 0,89