Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 254 000 512 000 75 000 240 000 701 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 720 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000 123 000
Należności w tys. USD 1 284 000 568 000 466 000 252 000 1 188 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 854 000 2 226 000 1 890 000 1 829 000 1 391 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 0,98 0,82 0,88 1,45

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 254 000K + $2 720 000K + $1 284 000K) ÷ $4 854 000K
= 1,08