Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 467 000 1 254 000 512 000 75 000 240 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 290 000 2 720 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 895 000 4 854 000 2 226 000 1 890 000 1 829 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,82 0,72 0,58 0,75

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($467 000K + $1 290 000K) ÷ $2 895 000K
= 0,61