Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 579 000 1 088 000 696 000 549 000 836 000 479 000
Amortyzacja 358 000 586 000 247 000 227 000 203 000 205 000
Zmiana stanu należności -478 000 716 000 102 000 214 000 -936 000 24 000
Zmiana stanu zapasów -139 000 185 000 1 000 8 000 -55 000 -27 000
Zmiana stanu gotówki -787 000 742 000 437 000 -165 000 -461 000 -19 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 766 000 1 520 000 1 093 000 896 000 914 000 814 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -284 000 -662 000 -353 000 -530 000 -463 000 -382 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -268 000 -3 908 000 -759 000 -627 000 -476 000 -349 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -658 000 2 618 000 103 000 -434 000 -899 000 -484 000