Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 681 000 579 000 544 000 696 000 549 000 836 000 479 000
Amortyzacja 347 000 358 000 293 000 247 000 227 000 203 000 205 000
Zmiana stanu należności -162 000 -478 000 74 000 102 000 214 000 -936 000 24 000
Zmiana stanu zapasów 3 000 -139 000 24 000 1 000 8 000 -55 000 -27 000
Zmiana stanu gotówki -37 000 -787 000 115 000 437 000 -165 000 -461 000 -19 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 970 000 766 000 760 000 1 093 000 896 000 914 000 814 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -292 000 -284 000 -331 000 -353 000 -530 000 -463 000 -382 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -236 000 -268 000 -1 954 000 -759 000 -627 000 -476 000 -349 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -771 000 -658 000 1 309 000 103 000 -434 000 -899 000 -484 000