GXO Logistics Inc (GXO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 495 000 333 000 228 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 286 000 259 000 247 000
Należności w tys. USD 1 647 000 1 507 000 1 284 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 532 000 2 329 000 1 891 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 0,90 0,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($495 000K + $286 000K + $1 647 000K) ÷ $2 532 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
GXO Logistics Inc
GXO
0,96
Forward Air Corp.
FWRD
1,80
Hub Group, Inc.
HUBG
1,53