GXO Logistics Inc (GXO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,46 5,27 4,83
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 66,85 69,28 75,55
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 9,37 9,20 7,45
Rotacja aktywów razem 0,98 1,09 0,90