GXO Logistics Inc (GXO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 495 000 333 000 228 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 286 000 259 000 247 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 532 000 2 329 000 1 891 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,25 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($495 000K + $286 000K) ÷ $2 532 000K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
GXO Logistics Inc
GXO
0,31
Forward Air Corp.
FWRD
0,49
Hub Group, Inc.
HUBG
0,49