Deere & Co. (DE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 824 000 3 828 000 7 191 000 6 152 000 3 176 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 136 000 977 000 725 000 634 000 580 000
Należności w tys. USD 10 426 000 8 949 000 6 056 000 5 554 000 6 763 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 050 000 58 502 000 51 566 000 45 794 000 49 717 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,24 0,24 0,27 0,27 0,21

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 824 000K + $1 136 000K + $10 426 000K) ÷ $72 050 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Deere & Co.
DE
0,24
AGCO Corp.
AGCO
0,67
Lindsay Corporation
LNN
2,44
Titan International, Inc.
TWI
1,37