Deere & Co. (DE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 382 000 6 152 000 3 176 000 3 203 000 8 188 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 450 000 634 000 580 000 481 900 431 400
Należności w tys. USD 12 112 000 5 554 000 6 763 000 6 761 500 5 160 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 103 132 000 45 794 000 49 717 000 47 782 100 43 093 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,27 0,27 0,21 0,22 0,32

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 382 000K + $1 450 000K + $12 112 000K) ÷ $103 132 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Deere & Co.
DE
0,27
AGCO Corp.
AGCO
0,70
Lindsay Corporation
LNN
1,96
Titan International, Inc.
TWI
0,93