Deere & Co. (DE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 58 636 000 23 865 000 26 792 000 25 571 200 19 933 500
Zapasy w tys. USD 13 562 000 4 999 000 5 975 000 6 148 900 3 904 100
Rotacja zapasów 4,32 4,77 4,48 4,16 5,11

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $58 636 000K ÷ $13 562 000K
= 4,32


Analiza porównawcza

2021