Deere & Co. (DE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 35 552 000 29 318 000 23 865 000 26 792 000 25 571 200
Zapasy w tys. USD 8 495 000 6 781 000 4 999 000 5 975 000 6 148 900
Rotacja zapasów 4,19 4,32 4,77 4,48 4,16

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $35 552 000K ÷ $8 495 000K
= 4,19


Analiza porównawcza

2022